Szanowni Państwo

Niewydolność serca stała się jednym z głównych problemów współczesnej kardiologii.

Pomimo poważnego rokowania jakie towarzyszy temu zespołowi chorobowemu mamy możliwość znacząco wpływać na jej przebieg naturalny. Możemy jej zapobiegać, opóźniać jej progresję, a w niektórych przypadkach doprowadzić do jej wycofania się. W sytuacjach skrajnych możemy zastosować przeszczepienie serca lub pompy wspomagające serce.

Wszystko to wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, a także współdziałania lekarzy wielu specjalności, pielęgniarek i innych wyspecjalizowanych osób. Jesteśmy u progu koniecznych zmian, które powinny prawidłowo ukształtować model opieki nad pacjentami z niewydolnością serca w Polsce.

Łączy nas pasja do nauki i pracy dla dobra naszych pacjentów.

Spotkajmy się w Krakowie aby wymienić najnowsze doświadczenia i przedyskutować problemy, które przed nami i które musimy w najbliższym czasie rozwiązać.